Van Christelijk Streeklyceum tot Het Streek [en weer terug]

Hoe het begon.

Op 12 februari 1959 werd de Vereniging Het Christelijk Streeklyceum opgericht. De vereniging maakte gebruik van het “kostelijk goed” van de vrijheid van onderwijs en stichtte een tweede middelbare school voor Ede en omstreken.

Op 7 september 1960 werd de school officieel geopend en werd ondergebracht in een evangelisatiegebouwtje van de Gereformeerde Kerk aan de Verlengde Maanderweg in Ede. Begin 1961 werden de houten barakken aan de Irenelaan in gebruik genomen. Eerst vijf lokalen maar later steeds meer want de school groeide als kool, elk jaar moesten er lokalen bijkomen!

In 1976 werd de nieuwbouw aan de Bovenbuurtweg in gebruik genomen: Het Streeklyceum kreeg een stenen gebouw!
In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw zocht het bestuur van de school naar mogelijkheden om tot bestuurlijke eenwording te komen met enkele andere PC-scholen voor voortgezet onderwijs. Op 1 augustus 1995 kwam het daadwerkelijk tot een scholenfusie en werd Het Streek geboren! Het Streeklyceum hield op te bestaan.

En nu?

Het Streek bestaat uit de locaties Bovenbuurtweg (mavo/havo/vwo) en Zandlaan (vmbo/pro). Een school middenin de samenleving waar veel gebeurt! Dat laat zich mooi samenvatten in een soort missie zoals te vinden op de website van de school:
Organisatieverhaal CSG Het Streek Wij zijn Het Streek, dé christelijke scholengemeenschap in Ede en omgeving met hart voor onderwijs en mensen. Dat zie je en voel je wanneer je bij ons komt. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan en aan de manier waarop we tegen onderwijs aankijken. We leren samen én we leven samen!

Iedereen is welkom op Het Streek. We hebben veel te bieden, van Praktijkonderwijs tot het Technasium en van ‘Jong Ondernemen’ tot GeoFuture. Wij hebben passie voor ons vak en zijn doorlopend op zoek naar manieren om ons onderwijs te verbeteren en te innoveren. Dat doen we op een manier die bij ons past, weloverwogen en met oog voor onze leerlingen.

Vanuit oprechte interesse weten we wat er leeft bij onze leerlingen en helpen we hen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. We geven hen ruimte voor eigen inbreng en leren hen die ruimte ook aan anderen te geven. Dat maken we zichtbaar in de lessen, maar ook in buitenschoolse activiteiten. Door onze survivaltochten, werkweken en zeilkampen geven we onze leerlingen herinneringen voor het leven mee!

Bij ons heerst een veilige sfeer waarin we elkaar vertrouwen en waarin we samen verantwoordelijkheid dragen, ook als het soms minder gaat of als er fouten worden gemaakt. Juist dan zijn we er voor elkaar. Samen met ouders en verzorgers zoeken we het beste voor onze leerlingen.
Het Streek is al jaren een begrip in Ede. Wij vinden het waardevol om onze krachten te bundelen en kennis te delen. Zo vormen we samen met de Christelijke Hogeschool Ede, het Dulon College, Aeres en het Technovacollege de Kenniscampus. Daarnaast werken we als een betrouwbare partner samen met basisscholen, bedrijven, universiteiten, maatschappelijke organisaties en de lokale politiek.

Vanuit onze christelijke wortels vinden we je naaste liefhebben als jezelf van groot belang. Dat beleven en uiten we op verschillende manieren. We vieren en gedenken samen en we waarderen de diversiteit onder leerlingen en collega’s. Ons werk doen we met én voor onze leerlingen en we genieten als we hen kansen kunnen bieden. Dat doen we omdat we vinden dat iedereen dat verdient.

Samen zijn wij Het Streek: samen leren, samen leven!

[update 1] Inmiddels is duidelijk geworden dat de locatie Bovenbuurtweg tegen de vlakte gaat. "Het uit 1975 stammende pand lijdt onder meer aan betonrot en het binnenklimaat voldoet niet aan de eisen van deze tijd" aldus dagblad De Gelderlander. Op diezelfde plek zal nieuwbouw gepleegd worden. Ja-ja, dan is het uit 1782 daterende Friese pand dat jarenlang diende als uitvalsbasis van een horde wilde scholieren die uit zeilen gingen en dat plaatselijk nog bekend staat als 'de Beverkooy' heel wat degelijker gebouwd. Hoe deden ze dat vroeger toch? Of: hoe doen ze dat tegenwoordig toch?

[update 2] Medio februari 2020 werd bekend dat de naam van de school gaat veranderen. Locatie Bovenbuurtweg gaat Het Streek Lyceum heten, en locatie Zandlaan Het Streek College. Zie ook een bericht in de Gelderlander.

De locatie Bovenbuurtweg:

streek bbw

De locatie Zandlaan:

streek zandlaan